אביב נוי מפלסים בע"מ משתלת גידול עצי נוי, הדרים ופרי נשירים מאדמה ובמיכלים.בניית אתרים

 

 

מידע ומושגים בנושא השקיה

לכל צמח יש דרישה לכמות מים המתאימה לו,כמות המתאימה לכל צמח מחושבת ע"פ נוסחה כאשר לכל צמח יש מקדם גידול.

בגינון בגלל ריבוי המינים לא ניתן באופן מעשי מקדם גידול לכל פרט.

ולכן חילקו את הצמחים ע"פ קבוצות,לכל קבוצה נתנו מקדם גידול מתאים להלן הקבוצות ומקדמי הגידול שלהם.

שם הקבוצה

מקדם הגידול

דשא

0.45 עד 0.55

עצים ושיחים

0.25 עד 0.35

עונתיים

0.70

ורדים

0.55 עד   0.60

מסתבר שבתוך הקבוצות הנ"ל קיימים צמחים המסוגלים לצמוח,לפרוח,ולהראות נאים במשך כל השנה בתוספת קטנה של מים ביחס למקדם הגידול שלהם.
ולכן חילקו את הקבוצות לקבוצות נוספות כאשר לכל קבוצה נתנו קוד בהתאם לצריכת המים של אותה קבוצה.

קוד 0 : אלה צמחים שאינם זקוקים לתוספת מים.
קוד 1 : אלה צמחים שזקוקים לתוספת של 100 מ"מ מים.
קוד 2 : אלה צמחים שזקוקים לתוספת של 200 מ"מ מים.
 
#(סולמית) קימת אפשרות להוריד בכמויות המים (לפי הקודים) בהתאם לאזור הגידול ,לקרקע,ולמראה הצמח.
*(כוכבית)תוספת של השקיה בהתאם לאזור הגידול ,לקרקע,ולמראה הצמח.
כל זאת בתנאי שירדו לפחות 250 מ"מ משקעים.
 
הערה:
פרטים נוספים בחוברת שה"מ החוברת נקראת "צמחים חסכנים במים" משנת 2002 .

 

מושב בית הגדי מס' 20 ד.נ הנגב מיקוד: 85385 נייד:  050-5250824טל: 08-9942029 פקס:08-9942171

{עו"ד תאונות דרכים} {החלקה ברזילאית} {דימונה} {קידום אתרים בגוגל} {ניקיון} {הצללה לארועים} {החלקה יפנית }